Elastobit Radon AL 4 - asfaltový pás

Modifikovaný asfaltovaný pás proti radónu

 

Univerzálne použiteľný parotesný natavovací asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s protikorózne a proti zásadám odolnou hliníkovou kombinovanou nosnou vložkou.

Hydroizolačný nataviteľný pás hrúbky 4,0 mm, sa používa ako parozábrana na betón a iné silikátové podklady.

V izoláciách spodnej stavby sa používa ako podkladný pás v izolačnom súvrství proti zemnej vlhkosti a ako protiradónová izolácia.

 

Čo je radón a prečo je nebezpečný:

 

600px-Radiation_warning_symbol_svg

Radón vzniká ako dcérsky produkt pri rozpade uránu-238. Je to bezfarebný inertný plyn, bez chuti a zápachu, súčasne aj stopová zložka vonkajšieho vzduchu. Ak sa radón koncentruje v obytných miestnostiach, vytvára časť vnútornej mikroklímy, negatívne pôsobiacej na zdravie človeka. Radón a jeho rozpadové produkty vdýchnuté človekom zostávajú v dýchacích cestách a nenapraviteľne ich poškodzujú.

 

Zdroje radónu:

  • podložie pod objektom
  • exhalácia radónu zo stavebných materiálov
  • uvoľňovanie radónu z vody dodávanej do objektu
  • vonkajší vzduch dodávaný ventiláciou
    Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.
    white background