Radónová mapa

Radónová mapa demonštruje, ktoré mestá a oblasti sú vystavené vyššiemu rádioaktívnemu žiareniu z radónového plynu. Radioaktívny radon preniká do nedostatočne izolovaných uzavretých priestorov a jeho vdýchanie môže byť jedna z príčin rakoviny.

V prípade, že bývate práve v nebezpečných zónach, buďte obozretný. Máte totižto väčšiu pravdepodobnosť byť ohrozený nádorovými ochoreniami a inými zdravotnými problémami.
Ak dokonca žijete na Slovensku v jednej zo šiestich najrizikovejších oblastí, existuje naozaj objektívny dôvod, aby vaše sny neboli pokojné.

Pozrite si na mape, či ste v bezpečí! 

radonova mapa slovenska

GLUCH, A. a kol.: Prehľadné mapy prírodnej rádioaktivity [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009. [cit.13.10.2016]. Dostupné na internete: http://mapserver.geology.sk/radio 

Radónová mapa Slovenska

Zvýšené riziko radónu je zaznamenané v mnohých slovenských lokalitách, a to predovšetkým v oblastiach veľkých miest. Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame ich zoznam podľa jednotlivých krajov.

 • Bratislavský kraj: mestá Bratislava, Malacky, Pezinok a ich okolie;
  Trnavský kraj: Senica, Piešťany a ich okolie, Hlohovec a jeho okolie, Trnava, Dunajská Streda;
 • Trenčiansky kraj: okolie Púchova smerom na sever a západ, Považská Bystrica, Trenčín a okolie, okolie Nového Mesta nad Váhom a Myjavy, Bánovce nad Bebravou a ich okolie;
 • Nitriansky kraj: Nitra, okolie Topoľčian a Zlatých Moraviec, Šaľa a jej okolie, okolie Levíc, čiastočne Nové Zámky a Komárno;
 • Žilinský kraj: Bytča a jej okolie, okolie Martina, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Námestovo, čiastočne aj mestá Čadca, Kysucké Nové Mesto a Dolný Kubín;
 • Banskobystrický kraj: Brezno a jeho okolie, Revúca a jej blízke okolie, Rimavská Sobota, Lučenec;
 • Prešovský kraj: Poprad a okolie, okolie Kežmarku a Levoče, Prešov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina;
 • Košický kraj: Rožňava a jej blízke okolie, okolie Trebišova, Sobrance, Michalovce, Vranov nad Topľou, Humenné.

Radónová mapa – 6 najrizikovejších oblastí

Na celom území Slovenskej republiky sa nachádza viacero miest, v ktorých je vysoká aktivita radónu. Za 6 najrizikovejších oblastí sú označené:

 • isté regióny v okolí Bratislavy;
 • okolie Ilavy a Považskej Bystrice;
 • Žilina;
 • Poltár a jeho okolie;
 • niektoré regióny Košíc;
 • Gelnica.

Radónové riziko – ďalšie rizikové miesta

protiradonova izolacia

Pri dôkladnejšom náhľade na radónovú mapu Slovenska však dokážeme identifikovať aj ďalšie miesta, ktoré sú vo vysokej miere ohrozené rádioaktívnym radónom, a to konkrétne:

Okolie Senca, južné okolie Pezinka, mesto Galanta a jeho okolie, Púchov, Partizánske, okolie Prievidze, vzdialenejšie okolie Levíc, okolie miest Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín, vzdialenejšie okolie Revúcej, Bardejov, mesto Spišská Nová Ves a jeho okolie, vzdialenejšie okolie Rožňavy, blízke okolie Michaloviec i Trebišova a smerom na juh od Sabinova.

Radónová mapa Bratislavy

Pri analýze radónového rizika treba vnímať predovšetkým mesto Bratislava a jeho okolie veľmi špecificky. Pre väčšinu plochy je príznačné len slabé, prípadne stredné nebezpečenstvo. Iba málo miest sa vyznačuje vysokým rizikom. Ich väčšia koncentrácia je v regiónoch ležiacich severozápadne od Bratislavy.

Radónové riziko mapa - čo je radón

Na radónovej mape sú s vysokou presnosťou vyznačené miesta s mierou výskytu radónu. Tento sa charakterizuje ako bezfarebný prírodný rádioaktívny plyn, ktorý sa nedá vnímať ľudskými zmyslami.

Na zemský povrch dokáže prenikať aj z veľkých hĺbok, a to najčastejšie prostredníctvom zvetrávania hornín a sedimentáciou.

Sám o sebe nie je nebezpečný, no škodlivým sa stáva pri svojom rozpade. Produkty, ktoré vznikajú jeho premenou, sú tuhé rádioaktívne látky, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Prostredníctvom ich vdychovania tak dochádza k priamemu ožarovaniu buniek, čo nezriedka vedie k nádorovým a iným ochoreniam.

Platí teda, že čím viac radónu sa nachádza v prostredí, tým je pre človeka riziko vzniku zdravotných problémov vyššie.

Radónové riziko – ako sa brániť

protiradonova izolacia

Niektoré druhy asfaltových pásov na izoláciu základov sú vhodné aj proti radónu. Pokiaľ ide o ochranu pred radónom, medzi klady asfaltovaných pásov patrí to, že ich možno celoplošne nataviť k podkladu, čím sa vylučuje existencia vzduchovej medzery medzi izoláciou a stavebnou konštrukciou, ktorou by sa mohol radón šíriť. Asfaltované pásy Icopal pre radónovú ochranu budov - z modifikovaného asfaltu:

Asfaltované pásy Icopal pre radónovú ochranu budov - z oxidovaného asfaltu:
 • Foalbit AL S 40
 • Foalbitop
 • Glasbit G 200 S 40

Izolácia proti radónu – Ako postupovať?

Izolácia proti radónu (nepodpivničené budovy) – proti zemnej vlhkosti alebo stekajúcej vode sa v prípade nepodpivničených budov nad terénom realizuje nasledovne:

 1. Na pripravenú podkladovú betónovú konštrukciu (podkladný betón) sa v miestach vnútorných a obvodových nosných stien aplikuje penetračný náter Siplast Primer Speed SBS.
 2. Na takto pripravený, vyschnutý podklad sa nataví vodorovná protiradónová izolácia s minimálnymi presahmi 15 cm mimo muriva na obe strany, a zakryje sa vhodnou ochranou.
 3. Po vybudovaní hrubej stavby (ešte pred realizáciou podláh) sa celý podklad napenetruje a nataví sa protiradónová hydroizolácia na celú plochu. Až následne sa realizujú podlahové vrstvy.

Izolácia proti radónu (budovy so suterénom) – zemnej vlhkosti alebo stekajúcej vode sa v prípade suterénu realizuje nasledovne:

 • Postupuje sa podľa bodov 1.-3. Izolácia proti radónu, zemnej vlhkosti alebo stekajúcej vode
 • Pokračuje sa výstavbou obvodových suterénnych stien. Na ne sa z vonkajšej strany nataví zvislá protiradónová hydroizolácia na vopred napenetrovaný povrch.
 • Protiradónová hydroizolácia musí byť realizovaná aj v miestach zvislých stien, čiže v miestach, kde je zemina spojená s plášťom objektu.
 • Spojenie zvislej a vodorovnej izolácie sa rieši spätným spojom.
 • Následne sa uskutoční ochrana zvislej izolácie (prímurovka, alebo ochranné drenážne vrstvy – drenážna rohož ICODREN 10 Speed Drainage SBS, alebo nopová fólia s geotextíliou Icopal Geo Drain 8).

Izolácia proti radónu a tlakovej vode – postup:

 1. Ako prvá sa vybuduje podkladová vaňa, ktorá je väčšinou železobetónová.
 2. Takto pripravená podkladná betónová doska a zvislé steny suterénu sa vyčistia a nanesie sa penetračný náter Siplast Primer Speed SBS.
 3. Na takto pripravený, vyschnutý povrch sa nataví protiradónová hydroizolácia, a to na vnútornú stranu vo vodorovnom aj zvislom smere.
 4. Natavia sa dalsie vrstvy asfaltoých pásov zabezpečujúce ochranu proti tlakovej vode.
 5. Hydroizolačné súvrstvie musí byť chránené geotextíliou a betónovou mazaninou
 6. Nakoniec sa zrealizuje samotná železobetónová základová doska a steny železobetónovej základovej vane
Pri realizácií je dôležité postupovať vždy veľmi precízne. Je veľmi dôležité, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu hydroizolácie.

Kontakt - Bezplatná technická podpora: Kliknite TU!

  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.
  white background